CLB AN LẠC

Vì một thế giới an lạc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


                  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG CÁO

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Clb An Lạc, Ban Chủ nhiệm Clb thông cáo:

 

1.   Mọi hoạt động của Clb An Lạc đều tuân thủ và chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước với mục đích góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội hiện nay như: ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, nêu cao các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ... hướng tới xây dựng một cộng đồng thân thiện, năng động, tích cực.

 

2.   Tuyệt đối không sử dụng thương hiệu, hình ảnh (băng rôn, khẩu hiệu, đồng phục, logo...của Clb An Lạc ) để thực hiện các hành vi đi ngược với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, sai lệch mục đích hoạt động của Clb (Clb không chịu trách nhiệm với mọi hành vi sai phạm trên).

 

3.   Các hoạt động của Clb đều có kế hoạch và chương trình cụ thể được thông báo công khai minh bạch trên trang Wetsite chính thức www.ngayanlac.org
  ( Các hoạt động khác không được đăng tải chính thực đều không phải các hoạt động do Clb tổ chức thực hiện ).

 

4.   Mọi người khi đăng ký tham gia Clb đều phải đọc và chấp hành nghiên túc Quy chế hoạt động của Clb;

 

                                                                               BAN CHỦ NHIỆM

 

 

 

0904 262 282
CÂU LẠC BỘ AN LẠC
Email : Ngayanlac@gmail.com


Thông tin liên hệ:
Lưu ý: dấu sao (*) là bắt buộc nhập
Họ tên *
Email *
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Hỗ trợ trực tuyến
  • Quản trị
    0904 262 282
  • Liên hê
    0904 262 282
Thư viện ảnh
    image3
    image2 image1 image
Video