QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ AN LẠC

 

          Nhằm góp phần cùng Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam giải quyết những vấn đề cấp bách của xã hội hiện nay như: ô nhiễm môi trường, suy thoái đạo đức, thiên tai, dịch bệnh, xóa đói, giảm nghèo,...hướng tới xây dựng một cộng đồng thuần thiện, phúc lạc.Câu lạc bộ AN LẠCthống nhất xây dựng nội quy này để mọi thành viên đều nắm rõ nguyên tắc, quy định trong hoạt động của CLB, nhằm tạo sự minh bạch về những sinh hoạt, đồng thời làm cơ sở để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động.CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH TÊN GỌI, MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

 

Điều 1: Quy định về tên gọi của CLB

- Tên chính thức: CÂU LẠC BỘ AN LẠC

- Slogan: Hai bàn ta nâng trái đất màu xanh, xung quanh phần trên trái đất có dòng chữ in hoa màu xanh da trời với nội dung “VÌ MỘT THẾ GIỚI AN LẠC”, ở giữa của trái đất là hình chữ S màu đỏ tượng trưng cho nước Việt Nam trung tâm của Thế giới, phía dưới của hai bàn tay là dòng chữ in hoa màu đỏ “CÂU LẠC BỘ AN LẠC”

- Logo Chính thức:


Điều 2: Mục đích hoạt động của CLB

- Kết nối cộng đồng, cùng nhau phát triển phong trào ăn chay, hướng tới trong một năm sẽ có một ngày ăn chay quốc gia, ngày đó là ngày 22/4 hàng năm (ngày MẸ TRÁI ĐẤT). Ngày ăn chay sẽ góp phần cùng toàn xã hội giải quyết những vấn nạn cấp bách hiện nay như: ô nhiễm môi trường, thiên tai, dịch bệnh, suy thoái đạo đức,...

- Kết nối, tạo dựng một môi trường sinh hoạt cộng đồng lành mạnh, đoàn kết, gắn bó tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; nhân rộng những điều có ý nghĩa tốt đẹp trong cuộc sống; góp phần xây dựng một xã hội thuần thiện,đưa con người và thế giới tới hòa bình và hạnh phúc(vì một thế giới an lạc).

- Tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực giúp ích cho cuộc sống đúng với tinh thần “thiện nguyện”


Điều 3: Hình thức hoạt động

- Phối hợp tổ chức phát triển các hoạt động thường niên của chương trình “Ngày ăn chay an lạc” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng;

- Phối hợp tổ chức các buổi hội thảo khoa học nói về lợi ích của việc ăn chay đối với đời sống xã hội; phối hợp tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực chay.

- Phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ, sinh hoạt định kỳ; tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng trong cuộc sống.

- Phối hợp tổ chức, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, thiện nguyện vì cộng đồng;CHƯƠNG II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 4: Cơ cấu tổ chức

Câu lạc bộ AN LẠC tạm thời được chia làm 8 ban, đứng đầu là Ban Chủ nhiệm CLB. Ban Chủ nhiệm CLB (gồm các Phó Chủ tịch - Trưởng các ban chuyên môn và các thành viên ưu tú, xuất sắc được Chủ tịch CLB tiến cử tham gia làm thành viên của Ban Chủ nhiệm). Các ban hoạt động song song, hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm: Ban Tổ chức sự kiện, Ban Truyền thông, Ban Hậu cần, Ban Tài chính – Kế toán, Ban Thư ký, Ban Từ thiện xã hội, Ban An ninh.


Điều 5. Nhiệm vụ và chức năng

1. Chủ tịch và Ban Chủ nhiệm CLB

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của CLB. Đề ra chiến lược, phương hướng, mục đích hoạt động của CLB; thực hiện quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng ban. Liên kết các ban trong CLB thành một khối thống nhất.- Nắm rõ được tình hình hoạt động và khả năng hoạt động của các thành viên và điều chỉnh các thành viên qua lại giữa các ban cho phù hợp với khả năng của thành viên.

- Giám sát các hoạt động của thành viên cũng như quản lý nội quy CLB.

- Mở rộng giao lưu với các CLB, tổ chức khác nhằm thực hiện việc thu hút thành viên tham gia CLB, mở rộng mối quan hệ cho CLB.

- Theo dõi và xét thưởng đối với các thành viên tích cực.

- Chủ tịch CLB và Ban Chủ nhiệm CLB thảo luận, thống nhất, lựa chọn, bố trí nhân sự phù hợp với các ban chuyên môn theo cơ cấu tổ chức và theo kết quả bỏ phiếu, biểu quyết của từng ban chuyên môn.

- Mọi quyết sách của CLB phải được sự đồng thuận của Ban Chủ nhiệm và Chủ tịch CLB quyết định cuối cùng thông qua.

- Các trường hợp khẩn cấp, phát sinh Chủ tịch có quyền quyết định.

 

2. Ban Tổ chức sự kiện

- Là xương sống của CLB, tập hợp những người tâm huyết, ưu tú, hy sinh quyền lợi cá nhân vì mục tiêu chung là vì một thế giới an lạc

- Phối hợp với Ban Truyền thông, Ban Tài chính - Kế toán, Ban Thư ký lập kế hoạch tổ chức: kế hoạch hoạt động, nội dung các chương trình, sự kiện.

- Phối hợp với Ban Truyền thông, Ban Tài chính – Kế toán,  Ban Thư ký lên ý tưởng và kế hoạch phối hợp với các CLB, các tổ chức khác để thực hiện các chương trình liên kết, thu hút nhân tài, rèn luyện và mở rộng phạm vi hoạt động của CLB.

- Xây dựng chiến lược đạo tào, tập huấn nghiệp vụ, phong cánh cho các thành viên trong CLB và các tình nguyện viên tham gia.

- Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình như: tuyển thành viên, sinh nhật, sinh hoạt chuyên môn định kỳ, teamwork, hành trình tâm linh, các buổi hoạt động thiện nguyện, các hoạt động bảo vệ môi trường,...

- Chịu trách nhiệm cấp thẻ thành viên và giấy chứng nhận tình nguyện viên chính thức.

- Liên hệ phối hợp chặt chẽ với các Ban khác để đảm bảo tiến độ công việc.

 

3. Ban Truyền thông

- Tất cả các email, group, fanpage, website, facebook của CLB là do Ban Chủ Nhiệm đứng tên và chịu trách nhiệm chính trước pháp luật và cộng đồng xã hội.Ban Truyền thông thừa ủy quyền của Ban Chủ Nhiệm quản lý và khai thác trong phạm vi Ban Chủ Nhiệm thống nhất theo mục tiêu và ý nghĩa hoạt động của CLB. Mọi chi phí cho các hoạt động của email, group, fanpage, website, facebook sẽ được Ban Chủ Nhiệm CLB chi trảtheo quy định.

- Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện đảm trách việc lên ý tưởng và thực hiện các chương trình hoạt động thường niên của CLB và các chương trình bổ sung.

- Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện, Ban Tài chính – Kế toán, Ban Thư ký lên ý tưởng và kế hoạch phối hợp với các CLB, các tổ chức khác để thực hiện các chương trình liên kết, thu hút nhân tài, rèn luyện và mở rộng phạm vi hoạt động của CLB.

- Phụ trách xây dựng kế hoạch truyền thông giúp Ban Chủ nhiệm; viết thông cáo báo chí trước và sau các sự kiện, hoạt động của CLB.

- Phụ trách mảng thiết kế poster, clip, brochure… cho các chương trình hoạt động của CLB.

- Biên tập, lưu trữ toàn bộ hình ảnh, video cũng như chịu trách nhiệm về tính bảo mật, kĩ thuật của website, facebook.

- Phụ trách đăng bài thực hiện các công việc truyền thông qua facebook, các forum và website.

- Thực hiện quảng bá, giới thiệu CLB đến với mọi người trên nhiều phương tiện và phương diện, mở rộng các liên kết của CLB đến với các CLB, các tổ chức khác.

- Liên hệ chặt chẽ với thành viên của các Ban khác đảm bảo tiến độ công việc.

 

4. Ban Hậu cần

- Vận động, tập hợp các cá nhân tâm huyết, ưu tú để hoàn thiện và phát triển Ban Hậu cần.

- Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện, Ban Tài chính – Kế toán – Thư ký tham mưu giúp Ban Chủ nhiệm về kế hoạch hậu cần để tổ chức các chương trình, sự kiện. Chọn địa điểm, thuê thiết bị, chuẩn bị hậu cần, set-up các địa điểm, sân khấu. Chuẩn bị nội dung, hình thức cho phòng truyền thống; tổ chức nấu ăn, trưng bày đồ ăn, thu dọn,...

- Phối hợp với các Ban vận động, tiếp nhận, điều phối và quản lý các nguồn tài trợ bằng vật phẩm.

- Liên hệ chặt chẽ với thành viên của các Ban khác đảm bảo tiến độ công việc.

 

5. Ban Tài chính - Kế toán  

5.1 Phụ trách về tài chính

- Vận động liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp, tập đoàn xin tài trợ kinh phí cho các chương trình.

- Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện, Ban Truyền thông lên ý tưởng các chương trình gây quỹ cho CLB; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho các em tình nguyên viên tham gia trong CLB.

- Trực tiếp làm việc với các bên để đặt quan hệ hợp tác và hỗ trợ các chương trình khi cần thiết.

- Xây dựng vững chắc những mối quan hệ của CLB với những cá nhân, tổ chức bên ngoài, các cá nhân tổ chức đã, đang và có tiềm năng đồng hành cùng CLB.

 

5.2 Phụ trách kế toán

- Quản lý các khoản thu, chi của CLB.

- Phụ trách viết báo cáo tài chính trước và sau các sự kiện, hoạt động của CLB.

- Các khoản thu chi phải được Ban Chủ nhiệm thông qua, Chủ tịch ký duyệt, kế toán ký nhận.

 

6. Ban Thư ký

- Là thành viên tâm huyết, nhiệt tình có thời gian tham gia tất cả các hoạt động của CLB.

- Tiếp nhận những thông tin từ các thành viên của CLB, quý vị quan khách, các nhà hảo tâm, chính quyền,…để báo cáo lên Chủ tịch, Ban Chủ nhiệm CLB.

- Vận động đoàn kết, kết nối sức mạnh giữa các ban và các thành viên trong CLB cũng như CLB với các mối quan hệ đối ngoại khác.

- Điều hòa, hóa giải các mâu thuẫn nội tại giữa các thành viên trong CLB.

- Tham mưu giúp Chủ tịch và Ban Chủ nhiệm CLB định hướng, chiến lược của CLB.

- Thừa ủy quyền của Chủ tịch CLB giải quyết các công việc khác phát sinh.

- Phụ trách ghi chép tại các buổi họp, hội ý, thảo luận, chia sẻ,...

- Thực hiện việc lưu giữ hồ sơ, sổ sách hoạt động của CLB.

         

7. Ban Từ thiện xã hội

          - Giúp CLB trong công tác y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo;

          - Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện và Ban Tài chính – Kế toán xây dựng kế hoạch cho các hoạt động từ thiện hướng tới cộng đồng như: làm cầu, xây trường, hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào nghèo cách làm ăn, cách giảm nghèo bền vững; sống thân thiện với môi trường; khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí,...

          - Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện tổ chức các cuộc hành trình tâm linh mạng ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

          - Phối hợp với Ban Tổ chức sự kiện xây dựng các hoạt động phát cháo, cơm chay miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại các bênh viện; phối hợp tổ chức tiếp sức mùa thi bằng nhiều hình thức phù hợp, lợi lạc, như: phát cơm chay, nước miễn phí; giới thiệu phòng trọ cho các bạn học sinh trong mùa thi; tổ chức quyên góp và phát chăn ấm cho những người vô gia cư trong mùa đông giá rét.

         

8. Ban An ninh

          - Đảm bảo an ninh trật tự cho mọi hoạt động của CLB;

          - Nhậy bén phát hiện và xử lý kịp thời các biểu hiện chống phá gây chia rẽ mất đoàn đoàn kết trong CLB;

          - Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vị lợi dụng danh nghĩa của CLB để tuyên truyền các tư tưởng đi trái với chủ trương của đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦACẬU LẠC BỘ AN LẠC

 

Để tạo mọi sự thống nhất trong quan điểm, trước khi gia nhập CLB, mọi người đều phải hiểu rõmục đích của CLB là:  Mọi hoạt động của CLB đều tuân thủ đúng Hiếp pháp và Pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Bên cạnh đó, mọi người đến với CLB và trở thành thành viên hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, từ thiện, vì cộng đồng; phát huy tính tích cực, hăng hái, thường xuyên tham gia các hoạt động và không vì lợi ích cá nhân.

Khi đã tham gia CLB phải chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động của CLB; tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa của CLB để mưu lợi cá nhân và có các hành vi sai mục đích và ý nghĩa của CLB.

 

Điều 6: Về việc hoạt động

- Tất cả các ban đều hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, hiệp thương và thống nhất hành động;ban nào chịu trách nhiệm về việc tổ chức hoạt động và triển khai nhiệm vụ của ban đó theo kế hoạch đã được Ban Chủ nhiệm thông qua;các thành viên trong ban nào hội ý biểu quyết bầu trưởng ban đó bằng hình thức bỏ phiếu kín, biểu quyết và gửi kết quả bỏ phiếu về Ban Chủ nhiệm để thống nhất trình Chủ tịch quyết định phân công; trưởng các ban đều là thành viên của Ban Chủ nhiệm.

- Thành viên trong CLB có nhiệm vụ giám sát hoạt động cũng như năng lực của các thành viên trong Ban Chủ nhiệm để phản ảnh, kiến nghị và nêu ra trước Hội nghị để Hội nghị xem xét mức độ cụ thể.

- Hội nghị CLB sẽ được tổ chức 01 năm 01 lần để tổng kết quá trình hoạt động của CLB trong năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tiếp theo và  bầu Ban Chủ nhiệm, nhiệm kỳ mới; xem xét khen thưởng, biểu dương các thành viên tích cực, có nhiều đóng góp. Phê bình, khiển trách, kỷ luật đối với các thành viên vi phạm quy chế.


Điều 7: Hội nghị và các kỳ họp

- Hội nghị toàn CLB sẽ được tổ chức 01 năm 01 lần vào quý I của năm (thời gian chính thức sẽ được Ban Chủ nhiệm thống nhất quyết định).

- Các cuộc họp:

+ Cuộc họp rút kinh nghệm ngay sau khi chương trình kết thúc;

+ Cuộc họp vào 17h30 trước 03 ngày chương trình bắt đầu.

+ Hàng tháng sẽ có 01 cuộc họp thường kỳ vào 17h30 chủ nhật tuần thứ 3 hàng tháng.

+ Cuộc họp đột xuất do Chủ tịch thông báo triệu tập.

Nội quy cuộc họp:

+ Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể được thông báo theo giấy triệu tập.

+ Trong cuộc họp tuyệt đối không được sử dụng điện thoại di động dưới mọi hình thức.

+ Các trưởng ban không tham gia 03 cuộc họp liên tiếp thì tự xin rút khỏi CLB và bàn giao công việc cho thành viên được Ban Chủ nhiệm chọn thay thế tạm thời. Thành phần được triệu tập trong cuộc họp phải có mặt đầy đủ, nếu có lý do bất khả kháng phải cử thành viên đại diện đi thay.

+ Mọi thành viên được triệu tập tới họp phải tới đúng giờ. Nếu tới muộn quá 10 phút không được tham dự cuộc họp và tự kiểm điểm sâu sắc.

+ Các thành viên khi tới họp phải chuẩn bị trước nội dung phát biểu.

+ Mọi người phát biểu ý kiến theo thứ tự do Chủ tịch chỉ định.

+ Thời gian phát biểu ý kiến không quá 10 phút.

+ Các thành viên mới khi tham dự cuộc họp nên chú ý lắng nghe, nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ mục đích ý nghĩa hoạt động của CLB. Nếu có ý kiến đóng góp xây dựng Chương trình gửi về hòm thư điện tử: ngayanlac@gmail.com


Điều 8: Thành viên

- Đối tượng tham gia: Thành viên CLB là tất cả mọi người có tâm huyết cống hiến cho cộng đồng vì một thế giới an lạc. Không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc, thành phần, giai cấp,…

- Thành viên nòng cốt (Ban Chủ nhiệm) phải là những người ưu tú, xuất sắc, lý lịch, nhân thân trong sáng, có tâm huyết cống hiến, thiện nguyện, trí tuệ, tinh thần vô ngã vị tha;

- Thành viên chính thức: Sau quá trình tham gia, những cá nhân chấp thuận theo Quy chế hoạt động của CLB, có tâm nguyện được trở thành thành viên chính thức của CLB, thì người đó phải viết đơn gửi về Ban Chủ nhiệm. Ban Chủ nhiệm căn cứ vào khả năng, tâm nguỵên sẽ có quyết định chính thức.

- Nguyên tắc tham gia:

+ Tự nguyện, tự quản.

+ Dân chủ, nhiệt tình.

+ Đoàn kết hành động vì mục tiêu chung.

+ Chấp hành sự hướng dẫn, phân công của cấp trên.

+ Giữ thái độ đúng mực, hòa đồng tôn trọng lẫn nhau.

+ Khi tham gia hoạt động phải mặc đồng phục của CLB hoặc trang phục đơn giản, gọn gàng, phù hợp.

+ Với các chương trình lớn cần đăng kí trước ít nhất 1 tuần. Để có sự sắp xếp và phân công công việc.

+ Tham gia các hoạt động của CLB đầy đủ, đúng giờ (trừ vắng mặt có lý do).

+ Có ý thức tham gia đầy đủ các buổi họp.

Đăng ký tham gia   : THÀNH VIÊN CHÍNH THỨC


Điều 9: Về thời gian sinh hoạt

- Các thành viên phải tham gia các hoạt động của CLB đúng thời gian quy định.

- Nếu vì lý do cá nhân, không tham gia được hoặc đến trễ thì phải báo thư ký của CLB hoặc người phụ trách trực tiếp.


Điều 10: Về vấn đề giao tiếp

- Giữa các thành viên với nhau

+ Các thành viên phải hòa đồng, đối xử với nhau một cách thân thiện, văn minh, lịch sự và tôn trọng nhau

+ Quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

- Giữa CLB với những người liên quan:

+ Phải lịch sự, lễ phép và tôn trọng tất cả mọi người.

+ Không được mượn danh nghĩa của CLB để mưu lợi cá nhân.


Điều 11: Về việc tham gia các hoạt động của CLB

- Sinh hoạt định kỳ

+ Tất cả các thành viên đều tham gia đầy đủ, đúng giờ

+ Phải chuẩn bị tốt những nội dung, kế hoạch đã được đề ra cho chương trình của buổi sinh hoạt

+ Nếu không tham gia được thì phải báo cho thư ký của CLB hoặc người trực tiếp chỉ đạo mình biết trước

- Tham gia các chương trình:

+ Phải tích cực tham gia các hoạt động của CLBđúng thời gian và địa điểm đã quy định.

+ Nếu không tham gia được thì phải báo cho thư ký của CLB hoặc người trực tiếp chỉ đạo mình biết trước.

- Các hoạt động liên quan (thăm hỏi các thành viên khi đau ốm, thăm viếng và phúng điếu,…):

+ Khi có thành viên trong CLB bị đau ốm nặng, thì các thành viên của CLB đến thăm và trích quỹ sinh hoạt của CLB để mua quà hoặc hỗ trợ viện phí cho thành viên đó, nếu cần thiết.

+ Khi có cha mẹ hay anh chị em ruột của các thành viên trong CLB qua đời thì các thành viên trong CLB đi phúng điếu, trích quỹ sinh hoạt của CLB để đi phúng điếu.

+ Khi các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đặc biệt cho CLB có tang sự hay hỷ sự, nếu thực sự cần thiết thì CLB đến thăm viếng và trích quỹ sinh hoạt của CLB để đi thăm viếng.

+ Ngoài ra, các hoạt động khác như là: ngày sinh nhật, chia tay, ăn mừng… của các thành viên trong CLB, tùy thuộc vào tình hình sẽ đưa ra các quyết định hợp lý tuân theo nội quy của CLB.


Điều 12: Về việc xây dựng nguồn quỹ và sử dụng ngân quỹ của nhóm

Để tránh sự hiểu nhầm và những vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình hoạt động. Chủ tịch và Ban Chủ nhiệm CLB thống nhất quyết nghị:Tất các các nguồn quỹ và thu, chi của CLB đều phải công khai, minh bạch tuyệt đối.

Nguồn quỹ của nhóm được tách riêng biệt gồm: Quỹ phục vụ cộng đồng và Quỹ sinh hoạt CLB.

- Xây dựng nguồn quỹ:

+ Quỹ cộng đồng: Các thành viên tự nguyện đóng góp vào Quỹ phục vụ cộng đồng tùy khả năng của mỗi người, không ép buộc. Các thành viên chủ động kêu gọi bạn bè, người thân quen và các nhà hảo tâm đóng góp, hỗ trợ cho các chương trình hoạt động của CLB.

+ Quỹ sinh hoạt: Là đóng góp của các thành viên để dùng vào những sinh hoạt riêng của CLB như: phục vụ hậu cần cho các buổi họp, hiếu hỉ, ốm đau…

- Sử dụng ngân quỹ:

+ Muốn sử dụng ngân quỹ của CLB vào bất kỳ hoạt động nào đều phải thống nhất ý kiến của Ban Chủ nhiệm và Chủ tịch có quyết định cuối cùng.


Điều 13: Về việc tài trợ và tiếp nhận tài trợ cho hoạt động của CLB

- Ban Tổ chức ghi nhận và tri ân công đước các mạnh thường quân tài trợ vô lậu cho chương trình và các sự kiện (tài trợ không tính toán, đòi hỏi)

- Các tổ chức, cá nhân muốn ủng hộ và tài trợ cho các chương trình, sự kiện vì mục đích riêng đều phải tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

+ Phải tìm hiểu kỹ quy chế hoạt động của CLB;

+ Các chương trình, sự kiện thường niên một tháng một lần không chấp thuận việc kê hàng, bày bán, quảng bá sản phẩn dưới mọi hình thức. Nếu các mạnh thường quân, các doanh nghiện muốn tài trợ cho chương trình bằng các món ăn theo đúng cam kết sẽ được đặt 01 biển ghi danh kèm theo số điện thoại liên hệ (theo mẫu quy định của Ban Tổ chức).

+ Các Chương trình đặc biệt quy tụ nhiều người tham dự và có ảnh hưởng lớn về mặt truyền thông thì Ban Tổ chức sẽ có các quy định riêng về việc tiếp nhận tài trợ.

+ Các đơn vị, cá nhân muốn bảo trợ độc quyền toàn bộ chương trình sẽ có hợp đồng và các điều khoản chi tiết được hai bên đồng thuận ký kết.


Điều 14: Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên

- Quyền lợi

+ Tất cả các thành viên đều có quyền tham gia bầu cử hoặc ứng cử vào các ban của CLB.

+ Các thành viên có quyền nêu lên ý kiến, đề xuất của mình đối với các hoạt động của CLB.

+ Các thành viên có quyền đặt nghi vấn hoặc thắc mắc về những điều chưa rõ ràng, minh bạch trong việc sử dụng ngân quỹ của CLB, cũng như trong việc tổ chức, điều hành các hoạt động của CLB.

 

- Trách nhiệm

+ Các thành viên phải tích cực tham gia những hoạt động, sinh hoạt của CLB theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

+ Chủ động đóng góp và kêu gọi người khác đóng góp để xây dựng ngân quỹ cho CLB.

+ Nếu không tham gia được hoạt động của CLB thì phải báo cho thư ký của CLB hoặc người trực tiếp chỉ đạo mình biết trước. Trong vòng 3 tháng mà không tham gia các hoạt động, sinh hoạt của CLB với lý do không chính đáng, hoặc không có lý do thì xem như là thành viên đó không còn là thành viên chính thức của CLB nữa.CHƯƠNG IV: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 14: Khen thưởng - Kỷ luật

- Khen thưởng

Những thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của CLB được Ban chuyên môn đề xuất, Ban Chủ nhiệm thống nhất trình Chủ tịch quyết định khen thưởng theo hình thức phù hợp.

Ban Chủ nhiệm thống nhất ý kiến và đề xuất Chủ tịch CLB ban hành quyết định chọn các thành viên xuất sắc nhất để đề bạt và tuyên dương trước CLB.

- Kỷ luật

CLB có thể quyết định các hình thức kỷ luật nhắc nhở, cảnh cáo hoặc loại danh sách ra khỏi CLB đối với các thành viên có các hành vi:

+ Không thực hiện đúng quy chế, tôn chỉ, mục đích.

+ Có các hành vi phi đạo đức, lợi dụng, tư lợi, khiếm nhã.

+ Thường xuyên vắng mặt trong các buổi họp (riêng đối với Ban Chủ nhiệm là 03 buổi họp liên tiếp).

Tùy theo mức độ vi phạm Ban Chủ nhiệm sẽ họp và đề xuất ra mức độ xử lý và chế tài cụ thể.CHƯƠNG V: PHẠN VI ÁP DỤNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

5.1. Những quy định nêu ra trong bản nội quy này được áp dụng cho tất cả các thành viên của CLB.

5.2. Các quy định được áp dụng kể từ ngày bản nội quy này chính thức được công bố

5.3. Nội quy này tùy theo trường hợp cụ thể có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Việc sửa đổi, bổ sung phải được thông qua Ban Chủ nhiệm và toàn thể CLB.  Chủ tịch CLB ký quyết định ban hành cuối cùng.

5.4. Tất cả mọi sửa đổi, bổ sung phải thể hiện bằng văn bản. Văn bản sửa đổi, bổ sung cùng văn bản này trở thành nội quy, quy định mới của CLB (mọi quy định, văn bản trước đó đều được coi là không phù hợp) và có ký tên của Chủ tịch CLB (đóng dấu nếu có).

5.5. Nếu thành viên nào vi phạm vào các quy định đã nêu trong bản nội quy này thì sẽ có hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

                                                                      

                                                                                        CÂU LẠC BỘ AN LẠCHỗ trợ trực tuyến
  • Quản trị
    0904 262 282
  • Liên hê
    0904 262 282
Thư viện ảnh
    image3
    image2 image1 image
Video