Hành trình: "Đi để trở về" 


Là trở về nơi lòng mẹ thiên nhiên, trở về với tự tánh, về để thấy bổn lai diện mục.
Nơi ấy không còn nhân và ngã, không còn thấy sự tách biệt nào giữa ta, người, cây cỏ, hoa và bướm,.. nơi ấy chỉ còn tình yêu thương chân thật.
"Bảo Vệ Môi Trường" bằng việc ra đi để tìm lại chính mình là một ý tưởng, một sáng kiến độc đáo và nhân bản cần được phát huy, nhân rộng.
Nếu bạn thấy những lời trên là sáo rỗng hãy thử đăng ký ra đi một lần xem sao?

Hành trình thường tổ chức vào các ngày đặc biệt trong năm ( theo dõi hoạt động của clb tại www.ngayanlac.org ) để hiểu rõ hơn

 

Xem thêm

1. Hành trình đi để trở về lần 1: Đông Triều, Quảng Ninh

2. Hành trình đi để trở về lần 2: Tam Đảo, Vĩnh Phúc

3. Hành trình đi để trở về lần 3: Ba Vì, Hà Nội

0904 262 282
CÂU LẠC BỘ AN LẠC
Email : Ngayanlac@gmail.com


Thông tin liên hệ:
Lưu ý: dấu sao (*) là bắt buộc nhập
Họ tên *
Email *
Địa chỉ
Nội dung
Mã bảo mật
Hỗ trợ trực tuyến
  • Quản trị
    0904 262 282
  • Liên hê
    0904 262 282
Thư viện ảnh
    image3
    image2 image1 image
Video